Varga B. Zsuzsanna: Csillag és kereszt

A Dombói vár fenékbélyeges kerámiái

Dombóvár-Gólyavár lelőhelyen 2015 és 2017 között végzett régészeti feltárások során 40 darab 16–17. századi fenékbélyeges edénytöredék, valamint egy további, kiegészíthető fazék került elő.

A dombóvári kerámiaanyagban található töredékek fenékfelületén megjelenő jegyek közül a legelterjedtebb az egyenlőszárú kereszt és kör kombinációja, valamint a küllős kerék volt. Ezeken kívül találkozunk koncentrikus körökkel képzett fazekasjegyekkel és pentagrammával is. A késő középkori fenékbélyeges kerámiákkal foglalkozó hazai kutatás még korai fázisában tart, a használatukra és jelentésükre vonatozóan a régebbi és az újabb szakirodalomban sem kapunk mindent kielégítő magyarázatot, habár velük kapcsolatban már több elmélet is megfogalmazódott. Az Árpád-korban a bélyegek jelenléte különböző babonás szokásokhoz kapcsolható, azonban a késő középkorban ez a tendencia már nem mutatható ki. Ebben a korszakban inkább az egy régión belül található különböző fazekasműhelyekre vonatkozhatnak. A fazekasjeggyel ellátott edények elterjedése a hódoltsági területen meglehetősen egyenetlen, nagyobb számban a dél-dunántúli lelőhelyeken fordulnak elő.